Coppernicus Mt

onze voertuigen
H.R.Brugge 69.983Reeds 24 jaar ervaring
Tel 00 32 (0) 50 62 17 59 Geregistreerd aannemer 677.227.274.052800
Mobiel 0477 59 14 06 Erkenningsnummer tankdeskundige SV01217
email info AT coppernicus.beErkenning min van volksgezondheid en landbouw va5501

Crime and trauma scene Cleaning

Na een overlijden door zelfdoding, moord, ongeluk of natuurlijke overlijden is het moeilijk voor de nabestaanden om de plaats van het delict te betreden, laat staan te reinigen.

Wij hebben de middelen, de kennis, en meer dan 25 jaar ervaring om de reiniging na dit pijnlijk voorval op een serene wijze te reinigen met respect voor het slachtoffer en de familie.

Wij communiceren ook niet met derden over het voorval. Wij leggen onszelf een strikte vorm van stilzwijgen op. Fotos op onze webside zijn van gevallen waar er geen nabestaanden zijn.

Dit gebeurt op vogende wijze :

- verwijderen van alle bezoedeld materiaal. Eventueel uitbreken parket/tapijt of andere vloerbedekking en ondergrond. De af te voeren materialen worden zorgvuldig ingepakt om geen verontreiniging te veroorzaken op andere plaatsen én om nieuwgieringen geen genoegdoening te verschaffen.

- grondig verwijderen van alle sporen.

- behandeling van de ondergrond met bactericiden.

- door onze kennis van de van toepassing zijnde wetten kunnen wij de familie met raad bijstaan.

- aangepaste anti geur behandeling.

Voor wie werken wij : Slachtoffer hulp, Politie, Begraafnisondernemers, Parket, OCMW.